Kinesitherapie

Omdat Lieve wil uitblinken in een specialiteit, is TeRUG Controle geen doorsnee kinesitherapie-praktijk. Verwacht bij haar geen standaard handboekdiagnoses op basis van pijnbeschrijvingen of veelal voorbarige MRI-scans als vertrekpunt. Om een precieze mechanische diagnose te kunnen stellen, zoekt Lieve aan de hand van gerichte bewegingen uit wat er wel of niet werkt. Daarna volgt een specifieke behandeling die jou in zo weinig mogelijk sessies zelfredzaam maakt . De oefeningen om dat te bereiken zijn heel eenvoudig, slaan geen stappen over en worden op maat van jouw thuis- of werksituatie als huiswerk meegegeven.

In de overgrote meerderheid van cases lost kinesitherapie het probleem op; dan ontvang je na drie weken en na drie maanden telefonische opvolging. Blijkt kinesitherapie uitzonderlijk toch geen oplossing voor jouw klachten, dan verwijst Lieve je in alle transparantie door naar een andere specialist.

Dankzij de erg precieze diagnose vinden eventuele doorverwijzingen al heel vroeg in het behandelingsproces plaats, waardoor er geen tijd verloren gaat.

De McKenzie-methode

De McKenzie-methode®

De McKenzie-methode, ook gekend als Mechanische Diagnose en Therapie® (MDT), werd begin jaren ’80 in Nieuw-Zeeland gelanceerd door kinesitherapeut Robin McKenzie, maar wordt intussen al drie decennia lang wereldwijd gebruikt.

Het systeem omvat een gedetailleerd mechanisch (op basis van bewegingen) eerste onderzoek. De daaropvolgende indeling volgens jouw specifieke reacties wordt gebruikt om je oefening of je eventuele doorverwijzing naar een specialist te bepalen. De derde stap is de behandeling zelf, waarin je met heel specifieke oefeningen op zo kort mogelijke tijd leert zelfredzaam te worden. Het vierde aspect van de methode bestaat uit preventie: omdat de patiënt het probleem zelf leert te behandelen, wordt de kans op terugval en herhaalde praktijkbezoeken een flink stuk kleiner.

De McKenzie-methode

Lieve is één van slechts vier actieve gediplomeerde McKenzie-therapeuten in België en TeRUG Controle is de enige erkende McKenzie Clinic in de hele Benelux! Waarom Lieve zich in deze methode heeft gespecialiseerd? “Vergelijk het met een dokter”, zegt ze. “Die stelt ook geen diagnose louter op basis van de klachten die zijn patiënt beschrijft, want dat zijn slechts symptomen van een onderliggende oorzaak. Daarom gaat hij op zoek tot hij de specifieke bron van de  klacht vindt om de juiste medicatie te kunnen voorschrijven of om de patiënt door te sturen naar een specialist als hij het probleem zelf niet kan verhelpen. Dat is precies wat ik doe: ik stel geen diagnoses op basis van positiefoto’s of MRI-scans (= hoe je gewricht, rug of nek eruitziet), maar zoek via bewegingen en oefeningen (= hoe je gewricht, rug of nek functioneert/beweegt) naar de precieze oorzaak van pijn om ze met een passende behandeling te verhelpen.