Hoeveel kost kinesitherapie?

Hoeveel kost kinesitherapie?

Het is een vraag die niet op 1-2-3 is beantwoord, het is namelijk afhankelijk van verschillende factoren hoeveel je precies betaalt bij de kinesist.

Lieve legt het uit
in mensentaal

Een bezoek bij de kinesist kan variëren tussen de €22 en €65. Deze bedragen liggen ver uiteen, er zijn dan ook veel verschillende factoren die hierin een rol spelen.

De conventie; is jouw kinesist
geconventioneerd of gedeconventioneerd?

Een heel belangrijk onderscheid is of je kinesist de conventie volgt of niet. Het RIZIV stelt een aantal tarieven voorop afhankelijk van de locatie en de soort pathologie. Elke zorgverlener is vrij om te kiezen of hij akkoord gaat met deze tarieven of niet. Elke kinesist heeft dus zijn of haar redenen om te conventioneren of te deconventioneren. Wanneer een kinesist geconventioneerd is, is hij verplicht voor elke patiënt de RIZIV tarieven toe te passen en mag hier niet vanaf wijken. Een gedeconventioneerde kinesist mag zelf zijn honorarium bepalen. Een overzicht van de huidige tarieven bij TeRUG Controle kan je hier vinden.

Jouw sociaal statuut; heb je een beschermd statuut of niet?

Een tweede belangrijk punt is jouw sociaal statuut? Op je kleefbriefjes van je mutualiteit staat vaak rechtsonderaan twee cijfers; bijvoorbeeld 120/120 of 131/131. Het laatste cijfer kan een 0 zijn of een 1. Wanneer je een 1 staan hebt, dan heb jij een beschermd sociaal statuut en dan ben je beschermd door de Belgische wetgeving. ELKE zorgverstrekker is dan wettelijk verplicht om voor jou de conventie-tarieven te gebruiken; ongeacht of de verstrekker geconventioneerd is of gedeconventioneerd. Heb jij een 0 staan achteraan, dan mag een gedeconventioneerde kinesist zijn vrij honorarium gebruiken.

Andere factoren die het tarief kunnen beïnvloeden

Type pathologie

De conventie deelt kinesitherapeutische behandelingen op in verschillende categorieën. Zo heb je de courante aandoeningen, Fa en Fb pathologieën, E-statuten, perinatale kinesitherapie, ... Afhankelijk van jouw problematiek, val je in een bepaalde groep en kan dit het tarief beïnvloeden. Zo bestaan er pathologieën waarbij er behandelingen van 45min of 1uur kunnen uitgevoerd worden. Het tarief hiervoor zal logischerwijs hoger liggen dan een behandeling waarvoor 30minuten wordt uitgerekt. Voor een Fa, Fb of E-pathologie moet je kinesist een aanvraag doen of een kennisgeving sturen ter attentie van jouw mutualiteit.

Plaats van de behandeling

Het tarief kan afhankelijk zijn van de locatie waar de behandeling plaats vindt. De behandeling kan in een privé praktijk gebeuren, in een ziekenhuis, een rusthuis, een revalidatiecentrum, ... aan huis. Elke locatie kan een ander tarief met zich meebrengen.

Investeringen van de kinesist

Wanneer een kinesist beslist heeft om te deconventioneren, kan hij of zij zijn tarief zelf bepalen. Dit hangt veelal samen met de investeringen die de kinesist in kwestie heeft gemaakt. Dit kan gaan om de aankoop van bepaalde toestellen of apparatuur maar ook het volgen van bepaalde opleidingen. Vaak zal het volgen van bepaalde opleidingen ervoor zorgen dat de kinesist gespecialiseerd is in een bepaald domein van de kinesitherapie.

De terugbetaling

Ook hier is er een groot verschil te zien. Afhankelijk van je sociaal statuut, het type pathologie en het aantal kinesitherapiebehandelingen die je hebt gehad binnen een kalenderjaar. Een gedetailleerd overzicht kan je steeds vragen aan je kinesist of je mutualiteit.

De terugbetaling bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut ligt momenteel nog steeds 25% lager dan bij een geconventioneerde kinesist. Dit werd juridisch gezien reeds aangepast maar de wetgeving is nog niet actief toegepast. Patiënten die in het verleden kinesitherapie volgenden bij een gedeconventioneerde kinesist krijgen echter wel achteraf het 25%-verschil toch nog extra terugbetaald door hun mutualiteit. Hou dit als patiënt zelf ook goed in het oog! Sommige mutualiteiten volgen dit niet automatisch op.

De terugbetaling schommelt tussen de €12 en €19 per consult. Er kan 1 maal per kalenderjaar, of 1 maal per pathologie (ook weer afhankelijk van Courante, Fa, Fb of E-statuut) een dossierkost worden aangerekend en (grotendeels) terugbetaald.

De derdebetalersregeling

De derdebetalersregeling is de regeling die momenteel bij je huisarts reeds in voege is. Dat wil zeggen dat jij als patiënt enkel het remgeld dient de betalen en dan je huisarts de rest van het honorarium rechtstreeks aan je mutualiteit aanrekent.

Voor kinesitherapie is dit geen automatische manier van werken. Wanneer je echter een sociaal statuut hebt (een 1-tje achteraan op je klever van de mutualiteit), dan kan je gebruik maken van deze derdebetalersregenling bij elke zorgverlener, ook je kinesist. Heb je geen sociaal statuut maar wens je toch omwille van financiële reden hiervan gebruik maken, dan kan je mits ondertekening van een attest 'financiële noodsituatie' op eer, deze regeling aanvragen aan je mutualiteit.

Geef altijd de juiste informatie aan je kinesist

Wanneer je bij de kinesist gaat, is het zeer belangrijk dat je die altijd inlicht indien je in het afgelopen kalenderjaar reeds een andere kinesist hebt geraadpleegd; om het even voor welke klachten. Was het voor dezelfde klachten of voor andere klachten? Laat het zeker weten zodat je kinesist de juiste nomenclatuurcodes kan gebruiken. Dit zorgt voor een correcte toepassing van de nomenclatuur en vermijdt veel papierwerk achteraf.