Jarenlang aanhoudende migraineaanvallen na een hersentrombose. Bonkende hoofdpijn die om de zoveel tijd onverklaarbaar terugkeert. Niet te verhelpen stralingshoofdpijn vanuit de nek. Dagelijkse vlagen van hevige migraine, die soms al in de kindertijd begonnen. Hoofdpijn en migraine kunnen je leven stevig hypothekeren.

Door oververmoeidheid of een gebrekkige concentratie kunnen hoofdpijnpatiënten hun professionele taken vaak niet langer naar behoren uitvoeren. Soms kluistert pijn je vast aan bed of zetel, waardoor feestjes afzeggen of uitstapjes missen een jammerlijke gewoonte wordt. En het wordt nog moeilijker als je steeds afhankelijker wordt van pijnstillers of zware medicijnen, die vaak niet eens blijken te helpen.

Het hoeft dus niet te verbazen dat zulke aanhoudende problemen vaak voor negatieve gevoelens zorgen. Gevoelens van frustratie of machteloosheid, omdat je alles al probeerde terwijl niets lijkt te helpen. Schrik voor afhankelijkheid van medicatie. Vermoeidheid, pijn of een gebrek aan energie die je prikkelbaar maken naar je omgeving toe… waardoor helaas ook schuldgevoelens om de hoek loeren.

De cirkel doorbreken

 

Toch kan de vicieuze cirkel doorbroken worden, want er bestaat een behandeling die wérkt! Patiënten van Lieve zijn unaniem lovend: ze waarderen haar zeer persoonlijke aanpak en de bijzondere gedrevenheid waarmee ze op zoek gaat de bron van je klachten. Haar oplossingen zijn bovendien duurzaam omdat Lieve tijdens het proces aandachtig naar de patiënt luistert, heldere uitleg geeft en technieken, houdingen en oefeningen aanreikt. Manipuleren doet Lieve hoogst zelden en medicatie gebruikt ze al helemaal nooit: die verdoezelt het probleem wel, maar lost het niet op!

Het resultaat? Na 2 consulten krijg je een diagnose, waarbij Lieve beslist of ze je wel of (hoogst uitzonderlijk) niet verder kan helpen. Na een gemiddelde van 6 sessies in totaal is de patiënt van dagelijkse pijn naar zelden of nooit nog pijn geëvolueerd. Met een paar eenvoudige oefeningen die thuis gemakkelijk te herhalen zijn, krijg jij je hoofdpijn of migraine helemaal onder controle. Zo eenvoudig kan het leven opnieuw worden!

Duurzame zelfredzaamheid

Natuurlijk is het verhelpen van klachten en symptomen een goed begin, maar het volstaat niet. Lieve wil haar patiënten niet gewoon een beetje oplappen, maar hen ook op de lange termijn terug levenskwaliteit geven door toekomstige klachten te voorkomen.

Daarom is het echte einddoel een transformatie: de patiënt moet terug controle krijgen over zijn lichamelijke en geestelijke evenwicht. Een metamorfose van pijn naar hoop. Van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Om dat te bereiken, leert Lieve je tijdens de consulten op een praktische manier hoe jij zelf jouw klachten kunt voorkomen. Met haar tips en expertise en dankzij een paar makkelijk thuis uit te voeren oefeningen word jij gewoon jouw eigen therapeut!

Nauwe opvolging

Nadat Lieve je klachten heeft verholpen en je zelfredzaam heeft gemaakt, volgt ze je ook op. Drie weken en drie maanden na je laatste consult mag je dus telkens een telefoontje van haar verwachten om te horen hoe het met je gaat. Maar bij TeRUG Controle gaat de follow-up verder dan die twee telefoontjes.

Indien nodig - of wenselijk - is er contact tussen TeRUG Controle en je huisarts. Blijkt jouw behandeling toch niet de gewenste vruchten af te werpen, dan overlegt Lieve sowieso met je huisarts. Dat contact komt er ook als Lieve denkt dat het een goed idee is om je door te verwijzen naar een andere specialist(e). Op deze manier blijf jij steeds gegarandeerd van het beste en duurzaamste resultaat.

Ereloon

Vanaf 10/10/2022

Diagnostiek €250

  • Dossier opstart
  • Bewegingsanalyse en diagnosevorming 45' (1e consult)
  • Eerste follow up en behandelplan voorstel 30' (2e consult)

Sessie binnen behandelplan €90

  • Opvolgconsult in het vooropgestelde behandelplan 30'
  • Therapeutische mobilisaties indien nodig
  • Aanpassen thuisoefeningen indien nodig
  • Specifieke tips en adviezen om uw herstel zo optimaal mogelijk te begeleiden
  • Beantwoorden van al uw vragen
  • Follow up na 3 weken en 3 maanden
  • Verslaggeving aan de voorschrijvende arts indien gewenst

Andere

Screeningstest

**Gratis**

Wil je weten of jouw klachten in aanmerking komen voor een aanpak bij TeRUG Controle? Doe de GRATIS screeningstest. Je betaalt hier niets voor en op het einde van de test weet je of jouw klachten in aanmerking komen voor deze aanpak.

"Komt mijn klacht in aanmerking voor deze aanpak?

Wil je weten of jouw klachten kunnen verholpen worden? Doe de gratis screeningstest.