De oorzaak van migraine

De oorzaak van migraine

Deze vraag blijft heel vaak onbeantwoord! Maar zolang de oorzaak onbekend is, kan er ook geen juiste oplossing geboden worden voor het probleem dat migraine of hoofdpijn vormt.

Lieve deelt in deze blog haar visie op de differentiaal diagnostiek die rond hoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn en andere primaire hoofdpijn wordt gevormd.

Heel vaak krijg ik van patiënten de vraag: “Wat is de oorzaak van mijn migraine?” Het is een vraag die voor velen vaak onbeantwoord bleef. Migraine wordt traditioneel gezien als een aandoening van de hersenen, maar wat precies het probleem is met die hersenen, daar blijven artsen en neurologen in het duister tasten. Mijn grootste vraag is dan: “Hoe kan je het probleem van migraine dan oplossen terwijl je terzelfder tijd zegt ‘we weten niet zo goed wat het probleem juist is’?”

Hoe stel je een diagnose?

Een diagnose stellen is niet altijd eenvoudig en het moet volgens een heel logisch pad gebeuren. Een diagnose bestaat uit twee componenten: enerzijds moet er beschreven staan WAAR het probleem zit (of om welk orgaan het gaat bij gezondheidsproblemen) en anderzijds moet er beschreven worden WAT dan juist het probleem is met dat orgaan. Pas wanneer deze twee factoren bekend zijn, kan er gezocht worden naar een passende oplossing.

Wanneer je dit gaat gebruiken bij een fysieke klacht, dan ga je dus in de eerste plaats op basis van de symptomen een lijst gaan opstellen van mogelijke ‘organen’ die deze klachten kunnen veroorzaken. Daarna ga je aan de hand van specifieke vragen en betrouwbare onderzoeken informatie gaan verzamelen om te kunnen differentiëren welk orgaan de bron vormt van de klachten. Pas wanneer duidelijk is welk orgaan het probleem vormt, kan ook het probleem duidelijk in kaart worden gebracht.


Enkel en alleen deze manier van redeneren kan leiden tot een betrouwbare diagnose waarbij dan ook een correcte behandeling kan worden ingesteld.

Russel quote

“Het succesvol oplossen van een probleem vereist het vinden van de juiste oplossing voor het juiste probleem. We falen veel vaker door het foute probleem te proberen oplossen, dan dat we de foute oplossing hebben voor het juiste probleem.”

Concreet, wat zien we bij migraine? Migraine wordt direct gezien als een probleem in de hersenen. Wanneer deze hersenen worden onderzocht aan de hand van een neurologisch onderzoek, of een MRI of een EEG (electroëncephalogram) wordt er zo goed als altijd niets gevonden. Dit is bijzonder frustrerend voor migraine-lijders. Heel vaak krijgen zij hierdoor de idee dat hun klachten niet echt zijn. Terwijl die wel degelijk zeer ernstig dienen genomen te worden.

Doordat er geen oorzaak wordt gevonden binnen de klassieke aanpak, krijgen patiënten de informatie mee dat migraine een primaire hoofdpijn is. Hoofdpijn waarbij de hoofdpijn het probleem is en er dus geen oorzaak is! Hoe kan dat nu?!

Patiënten krijgen bijgevolg de ene medicatie na de andere om ‘uit te proberen en te zien wat het geeft’. Enerzijds aanvalsmedicatie zoals triptanes maar bij patiënten met zeer frequente hoofdpijnen of migraineaanvallen, ook onderhoudsmedicatie. Vaak bestaat deze uit antidepressiva, anti-eleptica, ß-blokkers of bloeddrukverlagende medicatie.

Wanneer echter een bepaalde behandeling niet het verhoopte resultaat geeft, moeten we ons dan niet de vraag stellen of we wel het juiste probleem aan het oplossen zijn? Mogelijks is er een ander probleem dat dient te worden opgelost?
Daar wringt al het schoentje: het probleem in de hersenen blijft tot nu toe onbekend. Al zijn de meeste artsen het er wel over eens dat patiënten met migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn en andere primaire hoofdpijnen een overgevoelige hersenstam hebben. (Hypersensitive brainstem)
En wanneer we ook met deze strategie geen passend antwoord vinden, moeten we dan niet NOG een stap terug zetten en ons de vraag gaan stellen of we wel het juiste orgaan aan het behandelen zijn??

Wat ik meerdere keren per week vaststel, is dat cervicogene hoofdpijn bijna instant genegeerd wordt wanneer patiënten op zoek gaan naar een oplossing voor hun hoofdpijn of migraine. Cervicogene hoofdpijn is hoofdpijn waarvan de oorzaak in de nek zit. De diagnostiek van cervicogene hoofdpijn vergt een zeer doorgedreven kennis van de nek en is niet makkelijk te stellen.

Welke kenmerken heeft cervicogene hoofdpijn:


- Er moet GEEN sprake zijn van nekPIJN
- Er moet op beeldvorming of in de symptomen van de patiënt een duidelijk aantoonbare reden zijn voor een nekproblematiek.

Om van een diagnose van cervicogene hoofdpijn te spreken, moeten minstens 2 van de 4 factoren zijn voldaan:


- Het ontstaan het nekprobleem moet gelijk zijn met het ontstaan van de hoofdpijn/migraine.
- Een verbetering van het nekprobleem, moet parallel lopen met een verbetering van de hoofdpijn.
- De specifieke hoofdpijn moet uitlokbaar zijn vanuit de nek.
- Door een gerichte verdovende infiltratie in een structuur van de nek, moet ook de hoofdpijn kunnen worden (tijdelijk) opgelost.

Doordat heel veel mensen met migraine geen nekPIJN ervaren, wordt de nek als oorzaak niet als mogelijke bron van de pijn bekeken. Daarnaast moeten 2 van de 4 factoren aanwezig zijn maar wanneer iemand niet weet dat zijn/haar nek stijf is, zal die ook niet weten op welk moment deze stijfheid is ontstaan. Laat staan dat hij/zij dan kan zeggen of dit gelijktijdig was aan het ontstaan van de hoofdpijn. Daarnaast is in de praktijk een infiltratie in de nek geen sinecure.

Met andere woorden: 2 van de 4 vereisten zijn al zeer moeilijk te achterhalen of uit te voeren en men kan dus enkel en alleen met zekerheid stellen dat er sprake is van cervicogene hoofdpijn wanneer de typische hoofdpijn kan gereproduceerd worden vanuit de nek EN wanneer er een verbetering is van de hoofdpijnklachten parallel aan het verbeteren van het nekprobleem.

Geen wonder dat de nek zeer vaak wordt genegeerd als mogelijke bron van hoofdpijn of migraine! Enkel en alleen een zeer grondige mechanische evaluatie van de nek kan aantonen of hoofdpijn of migraine afkomstig is uit de nek.

Bij TeRUG Controle ga ik voor elke patiënt zeer zorgvuldig te werk. De nek dient in een zeer logische manier onderzocht te worden. Enkel zo kan een correcte diagnose gemaakt worden. Dit is de basis van alles, zonder correcte diagnose, kan er geen correcte behandeling worden opgestart.
De ervaring vanuit de praktijk leert me dat bij 85% van de patiënten met hoofdpijn en/of migraine er sprake is van cervicogene hoofdpijn! Dit is een hallucinant cijfer! Dit wil zeggen dat in 85% van de hoofdpijn of migraine lijders er een zeer duidelijke oorzaak wordt gevonden in de nek én deze klachten dus ook oplosbaar zijn!

Als clinicus pleit ik dan ook voor een grondige mechanische evaluatie van de nek voor ALLE primaire hoofdpijnlijders! Te veel mensen lijden onnodig aan hoofdpijn of migraine of nemen onnodig medicatie.